E-shoe learning

E-shoe learning je uspešno zaključen projekt v okviru programa Leonarda da Vinci. Projekt je vodil Industrijsko-razvojni center usnjarske in obutvene industrije-Zavod Ircuo.

Projekt prispeva k razvoju in poglobljevanju znanja s področja razvoja in proizovdnje obutve.

V Sloveniji ni ne srednješolskega ne terciarnega izobraževanje na področju obutvene industrije, vendar je še vedno zelo veliko malih, srednjih in velikih podjetij, ki potrebujejo izobraženo delovno silo za proizvodnjo in prodajo kakovostnih izdelkov.

Projekt E-shoe learning je za dvigovanje nivoja znanja pripravil 3 ključna orodanja:

 • nov učbenik s področja obutve z sodobnimi vsebinami
 • seminarje z tematiko razvoja in proizvodnje obutve
 • spletno stran, ki vsebuje osnovne in napredne informacije, orodja za preverjanje znanje, forum za izmenjavo mnenj med strokovnjaki ipd.

 SHOE FUTURE

Vsebine na spletni strani www.shoe-learn.com so tudi rezultat projekta SHOE FUTURE, ki predstavlja logično nadaljevanje projekta e-shoe learning. S SHOE FUTURE projektom želimo izobraziti novo generacijo strokovnjakov na ključnih delovnih mestih, kot so: 1) tehnolog, 2) oblikovalec obutve, 3) modelir, 4) razvijalec kopit, 5) razvijalec podplatov, 6) manager in specialist za upravljanje kvalitete. Projekt v višini 72,18 % sofinancira evropski program LEONARDO DA VINCI - transfer of innovation.

V ta namem bomo pripravili sledeče rezultate:

 • analizo izobraževalnih potreb,
 • učne načrte za posamezne profile,
 • izobraževalne skripte (handbooks) za posamezne izobraževalne module,
 • izobraževalne seminarje,
 • nadgradnjo spletne strani.

 Izobraževalni seminarji se bodo v letu 2012 izvajali po naslednjem sistemu modulov:

modul 1: modni trendi in skiciranje obutve

modul 2: značilnosti stopal

modul 3: razvoj obutve

modul 4: modeliranje obutve

modul 5: proizvodnja obutve

modul 6: management kvalitete

PARTNERSTVO

Pri izvedbi projekta sodelujejo naslednji partnerji:

 • IRCUO - Industrijsko razvojni center usnjarske in obutvene industrije Slovenije kot koordinator
 • ARS ARPEL - italijanska šola za oblikovalce in modelirje obutve
 • ISC - international shoe competence center iz Nemčije (izobraževalna divizija PFI)
 • UTB - Univerza Tomasa Bate - Fakulteta za tehnologijo
 • CTCP - Portugalski tehnološki center za obutev
 •   

  SPOROČILO ZA JAVNOST ***  Uspešen zaključek projekta »SHOE-FUTURE«  *** 

  V okviru javnega razpisa »Leonardo da vinci – Prenos inovacij« se je dne 01.11.2012 uspešno zaključil projekt »Izobraževanja nove generacije strokovnjakov iz obutvene in usnjarsko-predelovalne tehnologije« ali na kratko »Shoe Future«. Skupna vrednost projekta je bila 201.233,83 €, od tega je bilo sofinancirano s strani razpisa Leonardo da Vinci 145.257,32 €. Projekt je trajal dve leti in je bil neke vrste nadomestilo za tehnično izobraževanje na področju predelave usnja, ki v obliki srednješolskega in višješolskega izobraževanja v Sloveniji ne poteka že več kot 12 let. V okviru tega projekta je bilo izdano 7 po različnih področjih razdeljenih učbenikov v slovenskem in angleškem jeziku in organizirano 7 delavnic v skupni dolžini 12 študijskih dni, ki se jih je udeležilo 188 poslušalcev iz 15. različnih slovenskih podjetij. Kot koordinator projekta je izobraževanja organiziral Zavod IRCUO, kot partnerji v projektu pa so delavnice izvajali ARS ARPEL – Milano, Italija, CSI – Pirmasens, Nemčija, CTCP – San Joao de Medeira, Portugalska in Univerza Thomas Bata – Zlin, Češka Republika. Delavnice so bile razdeljene v 6 različnih sklopov in sicer na: Razvoj nove kolekcije, obutveni tehnolog, razvijalec kopit, razvijalec podplatov, obutveni modelir in kontrola kvalitete. V okviru projekta so bili prav tako organizirani skupinski obiski najpomembnejših evropskih sejmov obutve in čevljarskih materialov (ISPO – Munchen, Lineapelle in SIMAC – Bologna, RIVA expo schuh – Riva del Garda). Organiziranih je bilo 5 takih skupinskih obiskov, s skupno udeležbo 155. udeležencev iz 12. različnih podjetij. Na ta način je bil omogočen obisk sejma tudi osebam in podjetjem, ki si tega v teh kriznih časih drugače ne bi mogli privoščiti.  Ker usnjarko predelovalna industrija v Sloveniji še vedno predstavlja zelo pomembno vejo industrije in zaradi kroničnega pomanjkanja ustreznega izobraževanja v tej panogi, bo Zavod IRCUO tudi v bodoče nadaljeval svoje poslanstvo. To je testiranje usnjarskih materialov, komponent in gotove obutve, ter različne projektne in izobraževalne aktivnosti v smeri prenosa in razvoja novih znanj in novih tehnologij v usnjarsko predelovani-tehnologiji. V svoje aktivnosti bo Zavod tudi v bodoče poskušal vključevati kar čim-več zaposlenih v tej panogi in vse, ki jih oblikovanje in delo z usnjem veseli in bi želeli pridobiti dodatna znanja iz tega področja. Več informacij o končanem projektu je dosegljivih na spletni strani: http://www.shoe-learn.com/                                       

  Dodatne informacije: mag. Boštjan Novak - Zavod IRCUO - Strojarska ulica 2 - 4226 Žiri - Tel: 04 51 91 422 - www.ircuo.si - info@ircuo.si