Projekta "E-shoe learning" in SHOE FUTURE prispevata k razvoju in poglobitvi znanja na področju razvoja in proizvodnje obutve.

V Sloveniji ni ne srednješolskega ne terciarnega izobraževanje na področju obutvene industrije, vendar v panogi še vedno delujejo mala, srednja in velika podjetja, ki potrebujejo izobražene zaposlene za razvoj, proizvodnjo in prodajo kakovostnih izdelkov. Ta portal je namenjen ohranitvi temeljnega znanja, ki se preko seminarjev in mentorskega dela v podjetjih prenaša na nove generacije.